holes / wholes

Projekt holes/wholes on pisut nostalgiline, muretsev kõrvaltvaataja pilk Tallinna linnaplaneerimisele. Omaniku poolt hooleta jäätud lagunenud puitmajad lammutatakse, seades ohtu rajooni terviku ja miljöö säilimise. Olen aegamööda jälginud, kuidas enne puitmajade all olnud tühjad krundid mattuvad keskpärasete, pigem ajutiste lahendustena loodud valdavalt näotu uudisarhitektuuri alla või moonduvad lihtsalt parklateks, selle asemel, et neid restaureerida.

Pildistan neid tühje krunte üles ja joonestan neile peale enne eksisteerinud hoonemahte, millelaadseid sinna enam suure tõenäosusega ei tule. Maju ja miljöötervikut jäävad meenutama mõned jooned fotol…

Pärnu mnt 128, Tallinn

Paldiski mnt 30, Tallinn

Poska 31, Tallinn